bstv
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Regulamin

Dane sprzedawcy, adres siedziby.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

RADIATOR / BSTV
Wapienicka 24A
43-382 Bielsko-Biała

NIP: 547-004-54-68 REGON: 70022004

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Właścicielem bstv24.eu jest przedsiębiorstwo: RADIATOR w dalszej cześci zwany Sprzedawcą.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kontakt (preferowany mailowy).

sklep@bstv24.eu 

tel. 88 55 23456  

infolinia czynna od pon. do pt. 9:00 - 14:00

dział reklamacji, odpisujemy w ciągu 24 godzin roboczych

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Zwrot.

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu: RADIATOR / BSTV Wapienicka 24A 43-382 Bielsko-Biała

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący
(konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.
W takim przypadku Sprzedawca zwróci otrzymane od Kupującego płatności pomniejszone o koszt wysyłki zakupu.
Dodatkowo Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmniejszenie wartości rzeczy, która
może w danym przypadku polegać np. na konieczności pokrycia kosztów czyszczenia i naprawy.
Podstawą ubiegania się o odszkodowanie może być również uzasadniona utrata dochodu przez
Sprzedawcę, która wynika z konieczności sprzedaży zwróconego towaru, jako towaru używanego.

Aby odstąpić od umowy zawartej na stronie sklepu bstv24.eu należy złożyć do Sprzedawcy stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:
sklep@bstv24.eu
lub
wysyłając go pocztą na adres siedziby sprzedawcy.
Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy - plik do pobrania poniżej.
Przesyłkę należy nadać na adres siedziby Sprzedawcy.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.
Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu bstv24.eu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

   1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez
przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi
przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia
od umowy;
   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
   5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
   7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy
zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których
wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;
   8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania
ilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których
wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania
naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do
dodatkowych usług lub rzeczy;
   9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;
 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu
rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami
rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia
usługi;
 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamacje.

Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają gwarancje producenta. Sprzedajemy oryginalne nowe wyroby.

Opis procedury reklamacyjnej:

1. Sprzedawca przyjmuje reklamacje dotyczące zawartej Umowy wyłącznie w formioe pisemnej pod
adresem mailowym: sklep@bstv24.eu lub wysłane na adres siedziby Sprzedawcy w ciągu 7 dni od daty
odbioru przesyłki/ujawnienia wady ukrytej.
Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   1.1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
   1.2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji i numer dokumentu zakupu (np.
FA/00001/22),
   1.3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
   1.4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem
reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym
zakresie.
3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.
5. W przypadków, gdy realizacja reklamacji wiąże się z dostawą/wymianą nowego lub naprawionegoproduktu, koszty dostawy ponosi Sprzedawca.
W celu odesłania zakupionego produktu Kupujący jest zobowiązany do przekazania przesyłkiwyłącznie
wyznaczonemu przez BSTV przewoźnikowi, zgodnie z otrzymanym od BSTV listem przewozowym
(poprzez pocztę e-mail) w uzgodnionym terminie.

Większość reklamacji kierowana jest na adres siedziby BSTV, jednak w niektórych sytuacjach adres ten może ulec zmianie i będzie dostarczony do Kupującego wraz z listem przewozowym.

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywaniareklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy
Przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w
Bielsku-Białej.

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod
następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Reklamacje z tytułu uszkodzonej przesyłki.

* Poczta Polska (Pocztex) uszkodzona paczka.
Reklamację uszkodzonej paczki, nadanej za pośrednictwem Poczta Polska, można złożyć elektronicznie za pomocą formularza dostępnego na stronie Przewoźnika, albo wypełniając druk formularza reklamacyjnego, który jest dostępny w każdej placówce pocztowej.

* DPD uszkodzona paczka
Reklamację z powodu uszkodzonej przesyłki można złożyć na dwa sposoby: za pomocą formularza dostępnego na stronie www DPD Polska lub w formie papierowej. Dokumentami niezbędnymi przy składaniu reklamacji są: protokół nadania/list przewozowy, formularz reklamacyjny wygenerowany z poziomu formularza zgłoszenia reklamacyjnego, protokół szkody spisany z kurierem, potwierdzenie wartości przesyłki.

*Protokół uszkodzenia przesyłki
Jeżeli okaże się, że przedmiot uległ uszkodzeniu, należy niezwłocznie spisać protokół. W dokumencie muszą zostać zawarte informacje dotyczące zakresu zniszczenia. Ważne jest to, aby zaznaczyć, iż odbiorca zgłosił zastrzeżenia w związku z uszkodzeniem przedmiotu.

*Protokół należy sporządzić w dwóch egzemplarzach – jeden dla firmy kurierskiej, drugi dla odbiorcy. Warto pamiętać, że jego spisanie podstawę do złożenia reklamacji. Brak protokołu oznacza wygaśnięcie roszczeń z tytułu uszkodzenia lub ubytku (art. 76 pkt 1 Prawa Przewozowego).

*Uszkodzenia ujawnione po odebraniu przesyłki.
Może się zdarzyć, że na zewnętrznym opakowaniu nie ma śladów zniszczenia, natomiast towar w środku uległ uszkodzeniu. W takiej sytuacji istnieje możliwość zgłoszenia roszczeń w ciągu 7 dni od dostarczenia paczki – najlepiej jednak zrobić to od razu.

*Zgłoszenie szkody po kilku dniach powoduje problem z ustaleniem przyczyny uszkodzenia.
Niekiedy trudno jest ocenić, czy zniszczenie powstało podczas transportu, czy już po odbiorze paczki od kuriera (art. 76 pkt 3 Prawa Przewozowego).
Do czasu spisania protokołu szkody należy zachować opakowanie przesyłki.

*Zgłoszenie reklamacji można przekazać 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozostałe informacje.

W ramach realizacji umowy z Kupującym BSTV jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej.
Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji.
Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pliki do pobrania.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl