bstv
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Reklamacje

Formularz Reklamacji Towarów
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
Rodzaj żądania reklamacyjnego:
1. Wymiana towaru na nowy
2. Nieodpłatna naprawa towaru
3. Obniżenie ceny towaru o kwotę ...
4. Odstępuję od umowy i zwrot ceny towaru na konto ...
Niepoprawna weryfikacja - reCAPTCHA.

Opis procedury reklamacyjnej: 

   1. BSTV przyjmuje reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@bstv24.eu lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy w ciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki/ujawnienia wady ukrytej. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej: 

      1.1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego, 

      1.2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji i numer dokumentu zakupu (np. FV 1/15), 

      1.3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 

      1.4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację. 

   2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem    reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. 

   3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. 

   4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. 

   5. W przypadków, gdy realizacja reklamacji wiąże się z dostawą/wymianą nowego lub naprawionego produktu, koszty dostawy ponosi BSTV. 

W celu odesłania zakupionego produktu Kupujący jest zobowiązany do przekazania przesyłki wyłącznie wyznaczonemu przez BSTV przewoźnikowi, zgodnie z otrzymanym od BSTV listem przewozowym (poprzez pocztę e-mail) w uzgodnionym terminie. 

Większość reklamacji kierowana jest na adres siedziby BSTV, jednak w niektórych sytuacjach adres ten może ulec zmianie i będzie dostarczony do Kupującego wraz z listem przewozowym. 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur. 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Przy Śląskim Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku - Białej Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 

Bezpieczeństwo i ubezpieczenie przesyłek: 

Dokładamy wszelkich starań, aby przesyłka dotarła do Klienta w  idealnym stanie. Wszystkie przesyłki są ubezpieczone i jeśli towar ulegnie uszkodzeniu w transporcie zostanie w całości (lub jego uszkodzona część) wymieniony na nowy.

Warunkiem koniecznym do uznania reklamacji z przyczyn uszkodzenia w transporcie jest:

1. Sprawdzenie zawartości przesyłki w obecności kuriera i w przypadku stwierdzenia uszkodzenia zawartości  spisanie  protokółu szkody

2.  Jeśli z przyczyn niezależnych od kupującego (np. przeoczenie, odbiór w punkcie, itp.) szkoda zostaje stwierdzona w późniejszym czasie, nie dłuższym niż 24h od podjęcia przesyłki, należy niezwłocznie skontaktować się z  przewoźnikiem w celu zgłoszenia szkody oraz najpóźniej do 7 dni spisać protokół  szkody

Numery telefonów przewoźników:

  • dhl tel. 42 6 345 345 
  • dpd tel. 22 577 55 55  lub 801 400 373 
  • poczta-polska tel. 43 842 06 00 lub 801 333 444 

3. Kupujący jest zobowiązany również do niezwłocznego zgłoszenia uszkodzenia sprzedawcy drogą poczty elektronicznej na adres sklep@bstv24.eu najpóźniej w przeciągu 24 godzin od odebrania uszkodzonej przesyłki. 

4. Kopie protokołu szkody należy niezwłocznie przekazać sprzedawcy drogą poczty elektronicznej na adres sklep@bstv24.eu .

Jesteśmy firmą przyjazną  klientowi:

W sprawach trudnych, spornych prosimy o kontakt, zawsze staramy się  załatwiać wszelkie problemy polubownie, w miarę naszych możliwości z korzyścią dla Klienta. Jesteśmy do Państwa  dyspozycji.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl