bstv
Menu Menu
Koszyk Koszyk
0
Ulubione Ulubione
0
Konto Konto

Polityka prywatności i Cookies

Polityka prywatności

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie są całkowicie dobrowolne. Wszelkie przekazane nam dane osobowe są przetwarzane wyłącznie w zakresie, celu i czasie na jaki wyraziłeś zgodę. W przypadku, gdy postanowisz jednak nie podawać nam niezbędnych do realizacji zamówienia danych i nie wyrazisz zgody na ich przetwarzanie, niestety nie będziemy mogli zrealizować Twojego zamówienia.

Prosimy, abyś pamiętał, że w każdej chwili masz prawo do aktualizacji lub całkowitego usunięcia swoich danych osobowych. Możesz to zrobić samodzielnie, jak i korzystając z naszej pomocy, której chętnie udzielimy.

Nasza firma przestrzega polityki bezpieczeństwa danych osobowych. Twoje dane osobowe są u nas bezpieczne i dokładamy wszelkich starań, aby poziom bezpieczeństwa z roku na rok był coraz wyższy. Wierzymy, że zapoznanie się z naszą polityką prywatności pozwoli Ci poczuć się bezpiecznie i cieszyć zakupami w sklepie bstv24.eu

Struktura witryny sklepu została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych.

W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).  

Kto jest administratorem danych osobowych w sklepie bstv24.eu?

 Administratorem danych osobowych, który decyduje o sposobie ich wykorzystania jest firma radiator z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. Wapienicka 24a operator sklepu internetowego bstv24.eu, zwany dalej Administratorem.

Kontakt z Administratorem jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres sklep@bstv24.eu lub korespondencyjnie adresując pocztę do siedziby firmy: Radiator, 43-382 Bielsko-Biała, ul. Wapienicka 24a.

Jak Administrator chroni dane osobowe?

Administrator wdrożył w sklepie bstv24.eu politykę bezpieczeństwa danych osobowych i politykę bezpieczeństwa systemu IT, które zapewniają skuteczną ochronę danych osobowych.
Do najważniejszych elementów systemu ochrony danych osobowych należą:

 • Certyfikat SSL firmy nazwaSSL. Gwarantuje on, że komunikacja pomiędzy Twoim komputerem, a bstv24.eu jest szyfrowana 256 bitowym kluczem.
 • Dostęp do danych osobowych, mają tylko ci pracownicy bstv24.eu, którzy zostali przeszkoleni zgodnie z polityką bezpieczeństwa danych.
 • System IT bstv24.eu spełnia wszelkie standardy ochrony danych osobowych. Zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Administrator dopełnił wszelkich prawem przewidzianych obowiązków w zakresie ochrony danych osobowych

Podstawa prawna przetwarzania danych

Administrator przetwarza powierzone dane w związku z jedną z 3 podstaw prawnych:

 1. niezbędność danych do zawarcia i wykonania umowy, której stroną jest użytkownik.
 2. niezbędność danych w związku z celami wynikającymi z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora takich jak:
  - monitorowanie aktywności użytkowników w serwisie bstv24.eu w celu uzyskania danych statystycznych.
  - zapewnienie usług płatniczych.
  - świadczenie przez Bank na rzecz Sklepu internetowego usługi udostępnienia infrastruktury do obsługi płatności przez Internet (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
  - obsługa i rozliczanie przez Bank płatności dokonywanych przez klientów Sklepu internetowego przez Internet przy użyciu instrumentów płatniczych
  - weryfikacja przez Bank należytego wykonania umów zawartych ze Sklepem internetowym, w szczególności zapewnienia ochrony interesów płatników w związku ze składanymi przez nich reklamacjami (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
  - przekazania Pani/Pana danych osobowych do Twisto Polska sp. z o.o. w związku z możliwością zaproponowania dokonania zapłaty za nabyty towar lub usługę przez Twisto Polska sp. z o.o. w ramach umowy zlecenia obejmującej formułę zakupową 'Kup z Twisto' i udostępnieniem tej formuły zakupowej przez Sklep internetowy, a także celu weryfikacji przez Twisto Polska Sp. z o.o. należytego wykonania takich umów zlecenie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia o ochronie danych osobowych)
  - zapewnienie bezpieczeństwa usług świadczonych drogą elektroniczną.
  - prowadzenie badań sklepu internetowego bstv24.eu w celu poprawy doświadczeń użytkowników i podnoszenia jakości świadczonych usług.
  - prowadzenie analiz statystycznych.
  - prowadzenie działań marketingowych w tym prowadzenie marketingu bezpośredniego własnych usług i produktów lub usług i produktów strony trzeciej.
 3. W związku z dobrowolną zgodą użytkownika

Jakie dane przetwarzamy i dlaczego?

Rejestracja konta użytkownika

W trakcie rejestracji prosimy o podanie danych niezbędnych do założenia konta w sklepie bstv24.eu, dzięki czemu nie musisz przy każdym kolejnym zakupie tracić czasu na ponowne wypełniania całego formularza zamówienia. Rejestrując się oszczędzasz czas i uzyskujesz możliwość śledzenia swojej historii zamówień. Zarejestrowany klient po zalogowaniu ma również możliwość weryfikacji statusu złożonego zamówienia i historii dokonanych zakupów. Zarejestrowany i zalogowany klient w każdej chwili może samodzielnie poprawiać, uzupełniać lub usunąć całkowicie dane ze sklepu bstv24.eu

Rejestracja konta użytkownika stanowi zawarcie umowy o świadczenie bezpłatnej usługi polegającej na zapewnieniu użytkownikowi ciągłego i nieograniczonego czasowo dostępu do konta użytkownika i zapisanych w nim danych za pośrednictwem sieci internet.

W trakcie rejestracji możemy prosić o:

 • imię i nazwisko - niezbędne nam do wystawienia później dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny nam później do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail - niezbędny do logowania do sklepu bstv24.eu i komunikacji związanej z korzystaniem z witryny bstv24.eu
 • numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników)

Składanie zamówienia w sklepie bstv24.eu

W trakcie składania zamówienia prosimy o podanie nam danych niezbędnych do realizacji zamówienia, które w przypadku zarejestrowanych i zalogowanych Klientów częściowo pobierane są automatycznie z danych podanych przy rejestracji.

Przy składaniu zamówienia prosimy o następujące dane:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dokumentu sprzedaży i zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • e-mail - niezbędny do komunikacji związanej z realizacją zamówienia;
 • numer telefonu - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze dostawę na inny adres niż wskazany przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne nam do zaadresowania przesyłki;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędny do zaadresowania przesyłki;
 • numer telefonu do odbiorcy przesyłki - niezbędny w przypadku wyboru niektórych metod dostawy (wymagany przez przewoźników).

W przypadku, kiedy przy składaniu zamówienia Klient wybierze wystawienie dokumentu sprzedaży na inne dane niż wskazane przy rejestracji lub składaniu zamówienia, prosimy dodatkowo o podanie:

 • imię i nazwisko lub nazwa firmy/instytucji - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży;
 • adres (ulica, numer domu/lub numer domu i lokalu, kod pocztowy i miasto) - niezbędne do wystawienia dowodu sprzedaży.
 • numer NIP - niezbędny do wystawienia dowodu sprzedaży.

Dane gromadzone automatycznie

System informatyczny, z którego korzysta bstv24.eu podobnie jak większość serwisów WWW, przechowuje zapytania HTTP kierowane do naszego serwera.
Dane te są automatycznie zapisywane w logach serwera.

Logi serwera zawierają informacje na temat:

 • typu urządzenia, z którego wysłano zapytanie do serwera,
 • jego systemu operacyjnego,
 • rodzaju przeglądarki internetowej,
 • rozdzielczości ekranu,
 • głębi kolorów,
 • publicznego adresu IP,
 • pierwszego wiersza żądania http,
 • kodu odpowiedzi http,
 • czasu nadejścia zapytania

Dane te nie są łączone z danymi o konkretnych osobach.

Logi serwera przechowujemy przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu serwisem. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające stronę internetową Administratora.

Polityka COOKIE

Przedstawiona Polityka dotyczy plików "cookies” związanych ze stroną internetową pod domeną bstv24.eu .

1. Pliki cookies (tzw. “ciasteczka”)

Dane informatyczne, pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych.
Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Pliki cookies konieczne są w celu:

 • dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji użytkownika,
 • tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze stron internetowych,
 • utrzymanie sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie ponownie wpisywać loginu i hasła.

3. W ramach stron internetowych stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: “sesyjne” oraz “stałe”.

 • cookies “sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).
 • cookies “Stałe” pliki przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

4. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy stron internetowych mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej, bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika stron internetowych. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

5. Administrator Serwisu informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych.

6. Pliki cookies zamieszczane w urządzeniu końcowym użytkownika stron internetowych wykorzystywane mogą być również przez współpracujących z operatorem stron internetowych reklamodawców oraz partnerów.

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl