Regulamin

dane sprzedawcy

RADIATOR / BSTV
Wapienicka 24A
43-382 Bielsko-Biała

NIP: 547-004-54-68

REGON: 70022004

Właścicielem bstv24.eu jest przedsiębiorstwo: RADIATOR.

* Wybierz BSTV - ogromne doświadczenie w sprzedaży wysyłkowej!

Firma nasza posiada ponad 15 letnie doświadczenie w sprzedaży wysyłkowej w tym internetowej. Za pośrednictwem allegro.pl sprzedajemy już 10 lat. Przedstawiamy najwyższej jakości produkty własne oraz bezpośrednio dostarczane od producentów lub importerów. * Warunki dostawy - bezpieczeństwo przesyłek. Dostawy realizujemy za pośrednictwem renomowanej firm kurierskiej DHL oraz przez Pocztę Polską.

* Gwarantujemy 100% bezpieczeństwo doręczanych przesyłek.

Polecamy wybór przesyłek kurierskich, które są ubezpieczane na nasz koszt do wartości zamówionego towaru wraz z kosztami dostawy. Odpowiednie warianty i koszty dostawy zostały podane w opcjach dostawy aukcji. Zapraszamy również do obioru osobistego zakupionych przedmiotów. Przyjmujemy wyłącznie wpłaty gotówkowe.

kontakt

tel. 88 55 23456 

tel. 33 815 80 43 

tel. 33 815 80 41 

infolinia czynna od poniedziałku do piątku 8:00 - 16:00

sklep@bstv24.eu 

dział reklamacji, odpisujemy w ciągu 24 godzin roboczych

zwroty

czas na zwrot: 14 dni

adres do zwrotu:

RADIATOR / BSTV

Wapienicka 24A

43-382 Bielsko-Biała

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy:

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług - zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może

odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku BSTV zwróci wszystkie otrzymane od

Kupującego płatności.

 

Aby odstąpić od umowy zawartej na Allegro, należy złożyć do BSTV stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail:

sklep@bstv24.eu lub wysyłając go pocztą.

 

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę należy nadać na adres siedziby BSTV (RADIATOR / BSTV Wapienicka 24A 43-382 Bielsko-Biała)

 

                                            Oświadczenie o odstąpieniu od umowy:
   (Oświadczenie to należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

    RADIATOR / BSTV,

    Wapenicka 24A

    43-382 Bielsko-Biała

 

   Ja___________ ___________.niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych

 

   rzeczy___________________________________________________________________________________ .

 

   numer oferty _______________

 

   Data zawarcia umowy to__________ , data odbioru ___________ , nr dok. zakupu ______________ .

 

   Imię i nazwisko _____________________

 

   Adres _____________________________

 

   Data ______________

 

   

 

   ____________________________________________________________

 

   Podpis (tylko jeżeli formularz jest wysłany w wersji papierowej)

 

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:
 

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

Brak odstąpienia od umowy:

Prawo odstąpienia od umowy zawartej w ramach sklepu bstv24.eu nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

   1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został

poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo

odstąpienia od umowy;

   2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje

kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

   3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub

służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

   4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do

użycia;

   5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu

opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało

otwarte po dostarczeniu;

   6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają

nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

   7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy

sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku,

nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

   8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub

konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza

rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy

przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

   9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane

w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

 10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

 11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

 12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu

samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi,

jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

 13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia

rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go

przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

 

reklamacje

Wszystkie oferowane przez nas produkty posiadają gwarancje producenta. Sprzedajemy oryginalne nowe wyroby.

Opis procedury reklamacyjnej:

1. BSTV przyjmuje reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@bstv24.eu lub w formie

pisemnej na adres Sprzedawcy w ciągu 7 dni od daty odbioru przesyłki/ujawnienia wady ukrytej.Poprawnie

złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

   1.1. imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,

   1.2. datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji i numer dokumentu zakupu (np.

FA/00001/15),

   1.3. przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,

   1.4. wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

2. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem

reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

3. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.

4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres

poczty tradycyjnej.

5. W przypadków, gdy realizacja reklamacji wiąże się z dostawą/wymianą nowego lub naprawionego

produktu, koszty dostawy ponosi BSTV.

W celu odesłania zakupionego produktu Kupujący jest zobowiązany do przekazania przesyłki

wyłącznie wyznaczonemu przez BSTV przewoźnikowi, zgodnie z otrzymanym od BSTV listem

przewozowym (poprzez pocztę e-mail) w uzgodnionym terminie.

 

Większość reklamacji kierowana jest na adres siedziby BSTV, jednak w niektórych sytuacjach adres ten

może ulec zmianie i będzie dostarczony do Kupującego wraz z listem przewozowym.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz

dostęp do tych procedur:

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania

reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Przy Śląskim

Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach Ośrodek Zamiejscowy w Bielsku - Białej

Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod

następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce Rozstrzyganie sporów konsumenckich.

 

pozostałe informacje


W przypadku produktów dostępnych w wielu kolorach proszę o jego wybór do 3 dni.

Po tym terminie BSTV wysyła kolor losowo.

W ramach realizacji umowy z Kupującym BSTV jest upoważniony przesłać na adres poczty elektronicznej Kupującego

zaproszenie do wypełnienia ankiety posprzedażowej.

Ankieta służy zbadaniu opinii o przeprowadzonej transakcji.

Kupujący może dobrowolnie wypełnić ankietę.

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera

Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl